Hunddagiset...


Ett hunddagis är ett utmärkt sätt att ge hundar möjligheten att socialisera sig och få sina behov tillgodosedda. Det hjälper hundar att lära sig lämplig interaktion med människor och andra hundar. De får även motion av att leka med andra hundar, leksaker och personal. Hundarna får möjligheten att stimulera såväl sinne som kropp.
Dog´s Ville ger hundar en chans att vara del av en grupp i en säker och kontrollerad miljö, när dess ägare inte är där.

Hundar kommer till ett hunddagis för att ha roligt. Men för att kunna säkerställa en trygg miljö måste de även följa våra regler. Hos Dog´s Ville anser vi att det är viktigt för hundar att ha struktur i sin lek. Och att de inte får intrycket att de kan göra precis vad de vill, när de vill och hur de vill. Med hjälp av grundläggande kommandoträning och positiv uppmuntran så lär sig hundarna att bra beteende leder till bra saker (lek, godsaker samt verbalt och fysiskt beröm). Vi har märkt att positiv uppmuntran leder till att hundarna faktiskt vill lära sig, och blir ivriga att behaga. Samtidigt som lämpligt beteende leder till uppmuntran, så leder opassande beteende till disciplinära åtgärder så som timeout eller minskad lektid. Genom att vara konsekvent i hur vi använder dessa tekniker kan vi säkerställa att varje hund får en rolig och säker upplevelse på hunddagiset.

Krav för hunddagis:

Complete vaccination.

Fullständig vaccination.

Minst 4 månader gammal.

Bra hälsa. Det är ingen fara om hunden har någon kronisksjukdom, så som osteoporos, men vi tar inte emot hundar med smittsamma sjukdomar. Om hunden blir sjuk måste den stanna hemma under sjukdomen.

Kastrerad: Vi ger förtur, och rekommenderar, att hundarna kastreras. Om det är en tik som inte är kastrerad och löper måste hunden stanna hemma under hela perioden, och även under en extra ”säkerhetsvecka”, utan avdrag på kostnaden. Gällande hanhundar tar vi endast emot väldigt lugna hundar som inte uppvisar något sexuellt beteende.

Bra uppförande: Med undantag för ett fåtal hundar som vi bestämmer att arbeta särskilt med så måste de hundar som skrivs in i hunddagiset vara sociala. Vad betyder social? Att de kan leva med andra hundar och människor i lugn och harmoni.

Inskolning:

Efter du har fått en plats så är det första steget att besöka oss för en gratis testdag. Under denna dag kommer vi utvärdera hunden och dess behov för att se hur den kan placeras i gruppen. Vi kommer även att prata med ägaren om hur stora chanserna för framgång är, och eventuella hinder.

Sedan inleds själva inskolningen, vilken kan ta allt ifrån 1 dag till 2 veckor. Denna period är gratis eftersom hunden inledningsvis endast kommer att stanna kortare stunder. Tiden utökas allt eftersom.